جهت در یافت مشاوره رایگان | با ما تماس بگیرید : 09187654321

ابعاد کابین

ابعاد کابین

جدول ابعاد کابین

 


جدول ابعاد چاهک , کابین , درب و ظرفیت آسانسورهای مختلف

 

اندازه دربها

ابعاد چاهک

ابعاد کابین ( داخلی )

ظرفیت

نوع آسانسور

ارتفاع

cm

عرض

cm

ارتفاع اورهد

cm

ارتفاع چاله

cm

عمق عمود بر درب

cm

عرض طرفدرب

cm

ارتفاع

cm

عمق عمود

بر درب

cm

عرض طرف درب

cm

کیلو گرم

نفر

 

۲۰۰

۷۰ یا ۸۰

۳۸۰

۱۴۰

۱۴۰

۱۴۰

۲۲۰

۸۷

۱۰۰

۳۲۰

۴

مسافربر – باربر

۲۰۰

۷۰ یا ۸۰

۳۸۰

۱۴۰

۱۶۰

۱۶۰

۲۲۰

۱۱۰

۱۰۰

۴۵۰

۶

مسافربر – باربر

۲۰۰

۹۰

۳۸۰

۱۵۰

۲۱۰

۱۸۰

۲۲۰

۱۴۰

۱۱۰

۶۰۰

۸

مسافربر – ویلچربر

۲۰۰

۸۰ یا ۹۰

۳۹۵

۱۵۰

۲۱۰

۱۹۰

۲۲۰

۱۴۰

۱۳۵

۷۵۰

۱۰

مسافربر – باربر

۲۰۰

۹۰

۳۹۵

۱۵۰

۲۶۰

۱۹۰

۲۲۰

۲۱۰

۱۴۰

۱۰۰۰

۱۳

مسافربر – برانکاردبر

۲۱۰

۱۲۰

۴۱۰

۱۵۰

۳۰۰

۲۷۰

۲۲۰

۲۴۰

۱۴۰

۱۶۰۰

۲۱

مسافربر – تخت بر

توضیح : ۱-ابعاد چاهک اعلام شده در ظرفیتهای مختلف بطور مفید جهت اجرای آهنکشی نصب آسانسور مورد نظر می باشد .

۲- ابعاد کابین تقریبی است و ابعاد دقیق پس از اجرای اسکلت آسانسور و نصب ریل و شاغول اندازی مشخص میگردد .

۳ – حسب مورد ابعاد چاهک می تواند کوچکتر یا بزرگتر باشد .

دیدگاه خود را وارد کنید.